راز جوانی

راز جوانی من در این است که هر روز

چیزی تازه یاد میگیرم.

 

                                                                                          (سولون)

/ 1 نظر / 19 بازدید
مریم.ر

وقتی بنده از خدا بترسد ، خداوند همه چیز را از او بترساند و اگر از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز بترساند حضرت رسول اکرم (ص)