# قاصدک

بگذر

  بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم   دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم                                                         ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 11 بازدید

اسیر

    تا چشم بر هم زدم                          دیدم که پیر شدم تو رفتی    بهار مرد                        و من                                 در زیر برف زندگی                                                         اسیر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 10 بازدید