# قاصدک

اعتماد

        به باد سست نهاد اعتماد شاید کرد به یار سست نهاد                           اعتماد ؟؟؟؟؟؟؟؟                                            ای فریاد .                                                                                                 (حمید مصدق )  
/ 5 نظر / 6 بازدید

بگذر

  بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم   دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم                                                         ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 4 بازدید